ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

З ЮРИДИЧНИХ НАУК:

Актуальні проблеми політики (Національний університет «Одеська юридична академія»)

Порівняльно-аналітичне право (Ужгородський національний університет)

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки (Запорізький національний університет)

Підприємництво, господарство і право (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака)

Юридичний науковий електронний журнал (Запорізький національний університет)

Прикарпатський юридичний вісник (Національний університет «Одеська юридична академія»)

Держава та регіони. Серія: Право (Класичний приватний університет)

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» (Науково-дослідний інститут публічного права)

Збірник наукових праць «Право та державне управління» (Класичний приватний університет)

Конституційно-правові академічні студії (Ужгородський національний університет)

Актуальні проблеми держави і права (Національний університет «Одеська юридична академія»)

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» (Національний університет «Одеська юридична академія»)

Юридичний вісник (Національний університет «Одеська юридична академія»)

Приватне та публічне право (Сумський національний аграрний університет)

Правові новели (Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»)

Правова позиція (Університет митної справи та фінансів)

Часопис цивілістики (Національний університет «Одеська юридична академія»)

Адміністративне право і процес (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського)

Право і суспільство (Дніпровський гуманітарний університет)

З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ:

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського)

Публічне управління і адміністрування в Україні (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)

Публічне управління та митне адміністрування (Університет митної справи та фінансів)

Customs Scientific Journal (Університет митної справи та фінансів)

Найближчі наукові заходи

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ»

11–12 березня

2022 р.

м. Харків

 

Детальніше...